آزمایش خون

قبل از آزمایش خون، یخچال رو قفل کن، اما نه برای همیشه! راهنمای خوراکی‌های شب قبل

خب، دکتر گفته برای یه سری آزمایش‌ باید ناشتا باشی. یعنی چی؟ یعنی هیچی نخوری، هیچی نیاشمید، حتی آب‌! حالا سوال اولی که میاد تو ذهنت چیه؟ خب معلومه، شام شب قبل چیکار کنم؟! نترس، قرار نیست گرسنگی بکشی. اینجا می‌گم که شب قبل از آزمایش خون چی بخوری و چی نخوری تا هم آزمایشت…