آزمایش هایی که به زمان بندی خاصی نیاز دارند

آزمایش aPPT از بیماران تحت درمان با هپارین بهتر است نیم ساعت تا یک ساعت قبل از دوز بعدی نمونه گیری شود. آزمایش ACTH( Plasma) زمان مطلوب نمونه گیری در ۱ ساعت ثابت و روزهای مختلف جهت اندازه گیری های متوالی گرفته میشود. همچنین نمونه هایی که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته…

راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش ها

در غذا و نوشیدنی‌هایی که میل می‌نمایید، مواد مغذی و مواد تشکیل‌دهنده‌ای وجود دارد که جذب جریان خون شما می‌شوند و می‌توانند عوامل اندازه‌گیری شده در آزمایش موردنظر شمارا تحت تأثیر قرار دهد. ناشتایی شما موجب می‌شود تا دقت نتیجه آزمایش بیشتر شود. برخی مقادیر آزمایشگاهی به دنبال خوردن غذا تغییر می‌کنند. به‌عنوان‌مثال قند خون…

علت حاملگی و بارداری خارج از رحم چیست؟

[ad_1] در یک بارداری طبیعی، تخمک بارور شده در رحم لانه گزینی و رشد می کند. در بارداری خارج از رحم، تخمک در جایی غیر از رحم – اغلب در لوله های فالوپ لانه گزینی می کند. به همین دلیل است که حاملگی خارج از رحم را معمولاً «بارداری لوله ای» می نامند. تخمک همچنین…