ضمن تشکر از شما بابت شرکت در نظرسنجی کامل، پس از تکمیل و ثبت فرم نظرسنجی زیر، نام و شماره همراه شما در سیستم جهت دریافت تخفیف ثبت خواهد گردید و تا ۶ ماه درصورت مراجعه به آزمایشگاه به همکاران پذیرش اطلاع دهید تا تخفیف شما لحاظ گردد. بدیهی است شرکت در این نظرسنجی نیازمند پذیرش قبلی شما در این آزمایشگاه می باشد.

چه میزان از شرایط عمومی فضای پذیرش آزمایشگاه (پاکیزگی و وضعیت فضای سالن انتظار) راضی بودید؟
از نظافت و امکانات سرویس های بهداشتی آزمایشگاه رضایت دارید؟
نحوه برخورد پرسنل پذیرش آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
مدت زمان انتظار شما تا اتمام پذیرش چه میزان بوده است؟
نحوه برخورد پرسنل نمونه گیری و کیفیت نمونه گیری مناسب بوده است؟
چه میزان از شرایط عمومی فضای نمونه گیری آزمایشگاه (پاکیزگی و وضعیت اتاق نمونه گیری) راضی بودید؟
مدت زمان انتظار شما تا اتمام نمونه گیری چه میزان بوده است؟
در صورتیکه با مسئول آزمایشگاه تماس داشته اید نحوه برخورد و راهنمایی و پاسخگویی ایشان به سئوالات مراجعین مناسب بوده است؟
آیا جواب آزمایش شما در موعد مقرر آماده شده است و سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا درصورت نیاز مجدد به این آزمایشگاه مراجعه می کنید؟
آیا به دوستان و آشنایان خود مراجعه به این آزمایشگاه را توصیه می کنید؟
نام و نام خانوادگی(Required)
نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه دی کلینیک ولنجک