ساعات کاری آزمایشگاه  همه روزه به غیر از تعطیلات رسمی

 

پذیرش و نمونه گیری

از ساعت ۷ الی ۱۹    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت ۷ الی ۱۴    پنج شنبه

نمونه برداری اطفال

از ساعت ۷ الی ۱۴    شنبه تا پنج شنبه

جوابدهی

از ساعت ۷ الی ۱۹    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت ۷ الی ۱۴    پنج شنبه

لطفا توجه داشته باشید که پذیرش بعضی آزمایشات محدودیت زمانی دارد و میبایست در زمان خاصی انجام گیرد